voorlopig programma

Dag 1
Begin Eind duur Activiteit Thema
1 10:00 10:30 Aankomst, parkeren, ontvangst met koffie
2 10:30 11:00 Introductie programma, huishoudelijke mededelingen
Rode draad van het weekend
3 11:00 12:00 Crossing the line
12:00 12:30 Nabespreking, koffie Hoe belangrijk zijn de thema's vrijheid, autonomie, verbinding voor je?
Welke dilemma's voel je bij die thema's?
4 12:30 13:00 Hangmatten ophangen
6 13:00 14:00 LUNCH en wandeling,
7 14:00 15:00 Activiteit, kung fu. Neem waar, wat doet competitie met je?
8 15:00 15:30 Nabespreking, reflectie op eigen thema's Wat is succes? Welke rol speelt competitie?
In hoeverre beperken (of helpen) je ambities je?
Ben je 'master of your destiny'?
9 15:30 16:30 Rol van je vader, in 2 tallen
10 16:30 16:45 Pauze
11 16:45 17:15 Nabespreking: rol van je vader, persoonlijke thema's
12 17:15 17:45 Afsluiting, activiteit Coachkaarten spel
13 17:45 18:45 Voorbereiding avondeten
14 18:45 19:45 Avondeten
15 19:45 20:45 Dansen alsof niemand je ziet, uitmondend in een meditatieve wandeling ( De bril van anderen
16 20:45 22:15 Kampvuur
Dag 2
1 07:00 08:00 Meditatie en zwemmen in de Ijssel
2 08:00 09:00 Ontbijt
3 09:00 10:00 Dansen tango.
Volgen - leiden,
macht,
Controle overgave
Autonomie en verbinding
10:00 10:30 Koffie
4 10:30 11:00 Voordracht over dans en balans Zelfkennis en patronen
5 11:00 12:00 Plenair gesprek over dans en balans, vriendschappen en relaties
6 12:00 13:00 LUNCH en wandeling,
7 13:00 13:30 Rolmodellen, heldenreflectie (wie wil je zijn als man?)(identiteit) Identiteit
8 13:30 14:30 Opdracht in groepjes
9 14:30 15:00 Wandeling
10 15:00 15:30 Eindgesprek evaluatie
11 15:30 16:00 Drank en afscheidE-mail verzonden